Grasrotandelen

Håper at alle dere som tipper, melder inn at dere støtter Helgådal I.L. i grasrotandelen. Dette koster ingenting ekstra, men for HIL er det viktige midler som kommer inn. Du melder bare fra neste gang du tipper.

Følg linken og se hvor mye Helgådal har fått inn: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=helg%C3%A5dal%20idrettslag.

Her trenger du organisasjonsnr: 870 560 222.