Teatergruppa

Tidligere oppsettinger:

2019 – Speloppmakerier

2019 – Veresspelet Grensefolk – medarrangør

2018 – Løkkelainne

20017 – Itj så værst

2017 – Veresspelet Grensegang – medarrangør

2017 – Malsåspelet

2016- Veresspelet Grensegang – medarrangør

2015 – Ei tullått val

2014 – Vi e lykkli

2014 – Veresspelet Grenselaus – medarrangør

2013 – Jul berre ein gong ferr året

2013 – Veresspelet Grenselaus – medarrangør

2013 – Vårsprætt

2012 – Lokalteater på Lunheim 5.juledag: «Det ingen skulle tru»

2012 – Veresspelet Grenselaus – medarrangør

2009 – Den fekk du

2008 – Håret i rompa

2007 – Den som ler sist

2006 – Ælskovsdrikken

2005 – Kom an

2004 – Jakten på et nummer

2004 – I rikmanns klo

2003 – Idelaus, itj vi nei

2002 – TVH

2001 – Avdeling Storcoop

2000 – Rimeli kjåki

2000 – Malsåspelet

1999 – Nyttårsfest på Skabben

1998 – Spaddistekk og bingobrøl

1997 – Nå tå kvart

1995 – Hærfossminnet

1993 – Hærfossminnet

1993 – Malsåspelet