Styrer, grupper og utvalg

Hovedstyret 2023

Leder: Ingrid Elnes Sellæg

Nestleder: Kjell Ottermo

Sekretær: Marita Vollan

Kasserer: Julie Haldorsen

Valgkomitè

Hilde Bratli

Anette Elnes Ness

Julie Haldorsen

Kontrollutvalg

Bård Bratli

Fredrik Ness

Ørjan Sellæg

Skigruppa

Leder: Martin Bjartan

Sivert Haugan

Elias Elnes Ness

Julie Haldorsen

Jon Sivertsen

Asgeir Leirset/Skitrekkansvarlig

Friidrett/Orientering/VSR

Vegard Leirset

Ingunn Leirset

Kjell Ottermo

Stian Haugan

Vegard Ottermo

Ingrid Elnes Sellæg

Fotball

Leder: Vegard Ottermo

Tobias Hallem

Kristoffer Elnes Sellæg

Henrik Nymoen Garli

Tommy Nilssen

Geir Lustad

Johnny Haugan

Odd Morten Garli

Teatergruppa

Leder: Irene Nessemo

Sturla Green

Gjermund Julnes

Emilie Nessø

Eli Westgaard

Mari Noem Myhre

Utvalg

Helgådalsnytt (Håvard Elnes, Arnt Kjesbu, Joar Nessemo, Anders Bendiksen, Odd Helge Roksvåg)

Malsådalens Venner (Odd Helge Roksvåg, Joar Nessemo, Håvard Elnes, Jon Aksel Bengtsson)

Ungdomsklubben (Marius Elnes Sellæg, Lotta Elnes Ness, Karoline Ørtugen, Leander Ørtugen, Kristoffer Elnes Sellæg, Jonatan Haugan, Ingeborg Bratli, Frida Bakken Sellæg)

Allidrett (Hilde Bratli, Anette Elnes, Ingeborg Bratli, Lotta Elnes Ness, Tomine Sagvold Musum)

Veteranlaug

Drift

Vaktmester Elneshøgda: Jonny Haugan

Vaktmester Bjartan: Martin Bjartan

Baneansvarlig Høgda: Kim Are Sellæg og Kristoffer Elnes Sellæg

Barneansvarlig: Leder hovedstyret

Politiattestansvarlig: Sekretær hovedstyret

Medlemsansvarlig: Leder hovedstyret

Regnskapsbyrå: Elite Regnskap

Ansvarlig minibuss: Leder hovedstyret

Løypekjørere

Ørjan Sellæg

Stian Haugan

Ola Haugskott

Arne Olav Vollan

Martin Bjartan

Kim Are Sellæg

Fredrik Ness

Sturla Green

Sivert Haugan

Elias Elnes Ness