Minibuss

Helgådal Idrettslag har gått til innkjøp av minibuss. Den leies ut både innad i lage og til andre lag, foreninger og privatpersoner ved behov. Verd å merke seg; den leies ikke ut til festkjøring. Ønsker du å leie, ta kontakt med Ingrid Elnes Sellæg til 94873220. Under ligger vår leiekontrakt.

Avtale ‐ leie av Helgådal Idrettslag sin minibuss 

Opplysninger om buss:

Ford 2007-modell . 17 seter inkl sjåfør. Drivstoff: Diesel. 10 bilstoler følger med ved behov 

Leietaker/sjåfør: 

Leietaker må selv skaffe sjåfør da utleie av minibuss ikke inkluderer sjåfør. Sjåfør(er) må fremvise gyldig førerkort med minimum klasse D1 og den som står oppført i leieavtalen er til enhver tid ansvarlig i leieperioden for kjøretøyet. Sjåfør skal være oppført i leieavtalen. Det skal ikke forekomme fremleie av minibussen. Minibussen leies ikke ut til festkjøring. 

Skade/tyveri:

Evt. skader på bussen skal meldes senest når nøkler leveres. Ved skade som er påført med vilje eller ved uaktsomhet kan utleier søke regress mot leietaker. Leietaker er også økonomisk ansvarlig overfor utleier for skader som er påført kjøretøyet og for tap ved tyveri i leieperioden. Egenandelen er kr 6.000,- og leietaker stilles ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen. Leietaker er ikke ansvarlig for skader/feil forbundet med vanlig slitasje. 

Bøter:

Leietaker må selv dekke alle former for bøter og disse må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. 

Parkeringsgebyrer og bompenger:

Leietaker må selv dekke all form for parkering og bompenger i leieperioden. Eventuelle tilleggsgebyrer må betales omgående slik at tilleggsavgifter ikke tilkommer. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle gebyrer og tilleggsavgifter. 

Utleier:

Utleier er ikke ansvarlig for skade eller tap av gjenstander tilhørende som leietaker har med seg i leieperioden. Utleier kan ikke stilles økonomisk ansvarlig ved driftsstans av kjøretøyet, og enhver form for tap dette påfører leietaker. Utleier må ved driftsstans kontaktes øyeblikkelig og det må ikke utføres noen form for reparasjon uten utleiers samtykke. Utleier er ikke pliktig å stille erstatningsbil ved eventuell driftsstans. 

Drivstoff: 

Drivstoff er diesel. Minibussen utleveres med full tank og innleveres med full tank. 

Henting/levering:

Minibussen hentes og leveres på nærmere avtalt sted. Tidspunkt avtales med utleieansvarlig. Minibussen skal tilbakeleveres i samme stand som den ble hentet, vasket og ryddet innvendig. 

Betaling:

Faktura sendes til leietaker etter avsluttet leieforhold. 14 dagers betalingsfrist. 

Avbestilling: 

Avbestilling må skje minimum 24 timer før leieforholdet begynner, hvis ikke blir det avkrevd et avbestillingsgebyr på 500,‐ 

Pris utleie: 

1 døgn: 1500 

Weekend: 4000 

1 uke: 7000 

Inkluderer 300km, km utover dette fakturerer kr 5,- pr km. 

Medlemmer av Helgådal Idrettslag får 25% rabatt på pris. 

Utleier: 

Helgådal Idrettslag, Helgådalsveien 438 7660 Vuku. Teknisk utleieansvarlig/kontaktperson Ingrid Elnes Sellæg, ingrid_elnes@hotmail.com. Tlf:94873220