Helgådal Idrettslag

Helgådal Idrettslag ble stiftet 21.mars 1940 . Vi er et aktivt idrettslag i øvre del av Verdal kommune, som driver med sommeridrett, vinteridrett og teater. Vi arrangerer store arrangement som Veressjøen Rundt, Hærvolrennet og deltar under St.Olavsloppet. Vi har minimum en teateroppsetning i løpet av året – som oftest med premiere 3.juledag.

Helgådal Idrettslag gikk i mars 2016 inn avtale med Aasen Sparebank –  de er nå lagets nye hovedsponsor. Vi gleder oss på samarbeidet!

 

Vil du bli medlem?

Nye retningslinjer fra Norges Idrettsforbund(NIF) har gjort at Helgådal IL(HIL) har måttet endre sin praksis ifht medlemskontingent. Dette har medført at ingen har fått innbetalingsvarsel for 2018 før nå.
NIF har bestemt at minstetakst pr medlem skal være kr 100, både barn og voksen. HIL ønsker å kunne holde seg på et så lavt kontingentnivå som mulig da vi ønsker å inkludere flest mulig i vårt idrettslag. NIF har bestemt at alle medlemmer skal inn i medlemsregister med navn og fødselsdato.
Vår medlemskontingent vil fra september 2018 være følgende:
Kr 100 pr medlem – samme pris barn og voksen. Familiepris utgår.
Medlemskontingenten dekker grunnforsikring for medlemmet. Det oppfordres derfor til at alle som deltar i arrangement i HILs regi (eks treninger, allidrett, skilek, konkurranser, samlinger, teateroppsetninger) betaler kontingent. Kontingenten er et viktig bidrag til vedlikeholdsarbeid til lagets hus og arenaer. Alle som har verv i idrettslaget skal være medlemmer.
Betalingsinfo:
Kr 100,- pr medlem
Kontonummer: 4484 12 92356
Vipps: 529446
Merk innbetalingen med NAVN og FØDSELSDATO
Ved betaling for flere – send navn og fødselsdato på mail til fionna@varslot.net
Betalingsfrist 20.oktober 2018

 

 

Hva skjer i Helgådalen for tiden?

 

  • Teaterøvinger til årets julerevy er godt i gang på Råkja
  • Allidrett og barmarkstrening i Volden hver torsdag
  • Miljøsamling på Skallstuggu første helg i desember
  • HelgådalsNytt 2018 er straks i salg!

Veresspelet setter opp 3.og siste episode med tittelen Grensefolk 15.august 2019. De som er interessert til å delta på scenen sender mail til julie.haldorsen@hotmail.com snarest. Plass til kun 70 aktører.

 

 

Hjemmeside oppdatert 15.11.18.